צרעת העפצים

צרעת העפצים מייבשת את העלים בעצי האקליפטוס בכך שהיא מטילה את ביציה לתוך העלה, דבר הגורם לעלה להתייבש ומוביל בסופו של דבר לנשירתו. הפתרון המומלץ ככל הנראה הוא יבוא אויבי הצרעה הטבעיים, שאמנם לא ישמידו את הצרעה לעולם אך ישמרו על מספר מוגבל.

צרעת העפצים חדרה לישראל כאשר יובאה ב-2001 מאוסטרליה, והיא מעמידה את עצי האקליפטוס, להם ערך כלכלי רב (לתעשיית העץ ולמרעה דבורים), בסכנת הכחדה באזורים הנגועים.

Comment Stream