de Amish

Geloofsbelevenis

- de Amish zijn christelijk. Een Gemeente van de Amish bestaat uit ongeveer 100 leden. 1 bisschop en 2 dominees.
- de Amish hebben niet íedere week een kerkdienst. Ze hebben 1 keer in de twee weken een kerkdienst. Maar z'on kerkdienst duurt dan wel 3 á 5 uur. Een kerkdienst wordt niet gehouden in een kerk gebouw, maar gewoon bij iemand thuis.
- Ordnung; de vrouwen moeten hun hoofd bedekken. de Amish hebben geen kerkgebouw. Ze mogen geen foto's maken van elkaar of van jezelf hebben, omdat dat met ijdelheid te maken heeft, je zelf hoger op stellen dan de andere. als je een regel overtreedt wordt je uit het Gemeenschap gezet, en bestaat er ook geen kans meer dat je mag spreken met de familie of andere uit de Gemeenschap.

Dagelijks leven

- het werk van de mannen bestaat vooral uit het ploegen van het land etc. Ze mogen geen machines gebruiken, en ook niet in bezit hebben.
- het werk van de vrouwen bestaat uit huisvrouw zijn, veel bakken en af en toe ook op de markt verkopen.
- de kinderen gaan tot hun 14de jaar naar school. Daarna gaan de jongens helpen op het platteland en de meisjes die gaan leren huishouden, kleding naaien etc.

kleding

Comment Stream