opp list

Orri og Davið

Op list byggir á kerfi og var aðallega gagnrýnd fyrir að snúast um skyn-brellur eða "trikk".

Comment Stream