Albert Einstein

Albert Einstein mě zaujal- Tím že vynalezl tolik zajímavých věcí a měl hodně ocenění.

Comment Stream