ARO MDERNOA ETA ZIENTZIAK

Aro Modernoaren hasieran (XVI. mendearen, hain zuzen), ekonomia eta merkataritza garapen nabarmena izan zuen Espainak. Kulura XVI.aren mendearen erdialdetik XVII. aren amaieran , Espainian margolari, arkitekto,eskultore eta idazle bikain asko nabarmendu ziren.

Aro Modernoko gizartea bi taldetan banatuta zegoen, herritarrek jaitzen zutenetik, talde batekoa ala bestekoa ziren, pribilegiatuak edo pribilegiorik gabeak.

Garai horretako gizartea piramide batean banatzen zen.

·Erregea: Erregea potere gehiena zeukana zen horregatik piramideko puntan zegoen, botere guztiak zituen.

Estamentu pribiliagiatuan, nobleak eta kleroak erregearen azpian zeunden.

Piramideren oinarrian biztanleak zeuden eta pribilejiorik gabeko estamentua osatzen zuten. Estamentu horretan nekazariak pribilegiatuen lurrak lantzen zituzten.