די להיות גזען, זה לא טוב לעולם   

כולנו קופים

Comment Stream