Jak by vyprávěl fyzik pohádku o řepě

                      Jiří Vašíček   7.C             

Jednoho dne se dědeček rozhodl, že půjde na řepu vyvíjet sílu, jenže dědečkovo vyvíjení síly nestačilo, tak zavolal na babičku, aby mu s tím vyvíjením síly šla pomoci. Dědeček s babičkou na řepu vyvíjeli sílu, ale ani to nestačilo, a proto zavolali vnučku. Dědeček, babička a vnučka vyvíjeli sílu, vyvíjeli sílu, ale nepodařilo se jim řepu vytáhnout, a tak zavolali pejska. Dědeček, babička, vnučka a pejsek vyvíjeli větší sílu, vyvíjeli větší sílu, ale ani to nestačilo, a tak zavolali kočičku. Dědeček, babička, vnučka, pejsek a kočička vyvíjeli ještě větší sílu, vyvíjeli ještě větší sílu, ale ani to nestačilo, a tak zavolali myšku. Dědeček, babička, vnučka, pejsek, kočička a myška vyvíjeli tak velkou sílu, až se jim podařilo řepu ze země vytáhnout.