איכות הסביבה בתל אביב

האוויר בתל-אביב-יפו אינו נקי, ונעשים מאמצים להקטין את הזיהום. זיהום האוויר נובע משתי סיבות עיקריות – האחת, שקשה יותר לטפל בה, היא העשן הנפלט מכלי-הרכב הרבים הנוסעים בעיר, מדי יום מגיעות למרכז תל-אביב-יפו למעלה

מ-600 אלף מכוניות! נוסף על כך נוסעים ברחבי תל-אביב-יפו כ-3,000 אוטובוסים בכל יום, ואליהם יש להוסיף גם משאיות ומוניות.

האחרת, שהטיפול בה פשוט יותר – היא העשן הנפלט מתחנת הכוח רדינג.

!עזרו לנו להציל את העיר - זיהום=מזיק

Comment Stream