Quantified Helf

Från sjukvård till egenvård - Topp 5 bärbara hälso-verktyg
av EOO Sweden

Withings Smart Body Analyzer

Funktioner:

Mäter inte bara din vikt utan också din hållning, och registrerar även din hjärtfrekvens. Har förmågon att känna rumstemperatur och koldioxid-halt i luften. All denna information tillgängliggörs via Withings egna appar, varav det finns många och som alla visualiserar din personliga hälso-data på ett tydligt vis.

Fördelar:

Fångar upp många olika typer av data. Rikt ekosystem av mjukvara och appar.

Nackdelar:

Relativt högt pris för den enskilde konsumenten. Begränsad möjlighet för tredjeparts-utvecklare att bygga egna tjänster och appar ovanpå verktyget.

Kostnad:

1300 kr

Quantified Helf användning:

Uppenbart användbar inom sjukgymnastik och i alla sammanhang då personer vill gå ner i vikt med hjälp av extern hjälp så som en personlig tränare. Withings Body Analyzer kommer utrustad med alla funktioner för att berätta för den enskilde individen massor av relevant personlig hälso-data (det är detta som kallas "quantified self"), och med ytterligare mjukvara kan samma information enkelt och friktionsfritt delas med lämplig expert vars jobb det är att möjliggöra ökat välmående för andra (det vi kallar "quantified helf"). Detta steglösa utbyte av information som annars kräver fysiska besök på en klinik eller motsvarande blir därmed drastiskt förenklade, och gör det möjligt för professionell rådgivning att komma individen till del mycket snabbare och mer effektivt - vilket stärker egenvården och avlastar sjukvården.

Withings Blood Pressure Monitor

Funktioner:

Mäter blodtryck och hjärtfrekvens, och visualiserar informationen på en iPhone, iPad eller iPod Touch. Den personliga datan sparas över tid på en moln-server hos Withings och är alltid tillgänglig för användaren direkt via en app. Inbyggd funktion finns för att skicka information direkt till anvisad läkare via dessa digitala gränssnitt.

Fördelar:

Bekväm och lättillgänglig övervakning av blodtryck och hjärtrytm för den egenvårdande individen - vilket förebygger behovet av att uppsöka vården för reguljära hälsokontroller. Enkel delning av personlig hälsodata med vårdgivare.

Nackdelar:

Endast kompatibel med Apple-produkter, ej Android.

Kostnad:

700 kr

Quantified Helf användning:

Detta verktyg är precist nog för att ge den enskilde individen tillräckligt god information om vissa hälso-parametrar för att ha insyn över sitt välmående, utan att behöva gå i ovisshet tills nästa hälsobesök. Då det dessutom finns inbyggda funktioner i själva mjukvaran för att direkt dela diagnostik-data med utvald läkare gör Withings Blood Pressure Monitor det möjligt för patienter att i trygghet leva sitt liv tills dess att värdena påvisar behov av att söka vård, och först då göra det med stöd av läkare. Detta leder till reducerad interaktion med själva vården i kombination med förbättrad livskvalite genom egenvård.

Fitbit Force

Funktioner:

Mäter dina steg, tillryggalagt avstånd, antal trappsteg (altitud), brända aktiviteter och aktiva minuter under dagen. Armbandet har en digital display som ger dig information i realtid över din hälso-data, och som dessutom fungerar som en klocka. Inom en snar framtid kommer även armbandet att kunna visa notifikationer från din smarta telefon, som Fitbit Force synkar med trådlöst via Bluetooth för att ge dig en mer samlad bild över din hälso-data på din smart phone (Apple och Android). Dessutom mäter den din sömn-kvalité om du har den på dig när du sover.

Fitbit Force är den mest breda hälso-mätaren i armbands-segmentet. Den mäter ett flertal olika typer av data och har genomgått ett flertal utvecklingssteg av ett numera mycket väletablerat företag. Det finns ett stort antal andra användare och framför allt har Fitbit gjort sina produkten tillgängliga för tredjepart-utvecklare att bygga egna appar och system till.

Nackdelar:

Har inte samma stöd för social motivation som konkurrenterna Jawbone Up24, Misfit Shine och Nike Fuelband. Fitbit Force är resistent mot väta men inte vattentät. Armbandet är en fungerande kompromiss men inte en perfektion, det kan anses obekvämt och komma i vägen beroende på vilken aktivitet du utför.

Kostnad:

840 kr

Quantified Helf använding:

Fitbit Force är det mest applicerbara verktyget för flest människor när det gäller allmän mätning av personlig hälsa. Det smarta armbandet ger vilken person som helst en djupare förståelse om dennes dagliga fysiska aktivitet, sömn och kaloriförbränning. Oavsett om detta verktyg används av en elitidrottare eller en person i behov av intensiv sjukgymnastik så kommer Fitbit Force att ge insikter som kan möjliggöra för denne individ att förändra och förbättra sina vanor. Utöver detta så är Fitbits egna (gratis) appar utformade för att vara roliga att använda och motivera till ökad träning och fysisk aktivitet - vilket i sig förordar att göra detta verktyg till en given komponent i vilket träningsprogram som helst. I kombination med tilltänkta tjänster för sjukgymnaster och exempelvis personliga tränare som gör det möjligt att effektivt övervaka den fysiska aktivitet som bärare av Force utför skulle verktyget utgöra grunden för en upplevelse där precis hälso-data genererar professionell feedback och rådgivning med ökat välmående som resultat.

Basis B1

Functionality:

Basis B1 mäter hjärtfrekvens, rörelsemönster, brända kalorier baserat på typ av fysisk aktivitet, sömn inklusive REM-sömn och - påstår Basis - även svettning och kroppstemperatur. Detta verktyg har de otvivelaktigt mest avancerade sensorerna i någon av de produkter som idag finns tillgängliga för konsumenter.

Fördelar:

Mäter fler typer av data mer precist än något annat jämförbart verktyg, och kan ge den mest exakta informationen till professionella användare. Det är en avancerad produkt för hängivna användare.

Nackdelar:

Arguably expensive and a product that may fall into the trap of trying to do too many things at once with the risk of doing none of them well. It is also a proprietary platform, meaning that it provides limited opportunity for others to build third-party apps or services that work well with the device

Verktyget måste anses som dyrt och kan möjligen klassas som att försöka göra för många saker på en gång utan att bemästra någon av dem till fullo. Basis plattform är dessutom sluten vilket innebär att tredjepart-utvecklare inte med enkelhet kan bygga egna appar och system som skulle kunna dra nytta av hårdvaran i verktyget.

Kostnad:

1300 kr

Quantified Helf application:

Basis B1 har två uppenbara användningsområden för professionella syften: högpresterande elitidrottare och patienter med svåra hälsotillstånd. I det första fallet erbjuder detta verktyg ett bärbart system som ger den bredast möjliga bilden på enklast möjliga vis av en persons fysiska hälsa, vilket gör det möjligt för den professionella atleten att snabbt nå detaljerad insikt om sitt kroppstillstånd och finjustera träning därefter. Det kan addera de där legendomsusade ytterliga 2% som gör guldmedaljen greppbar.

I det senare fallet kan verktyget göra det möjligt för patienter vars hälsotillstånd kräver frekvent övervakning att vara mer mobila, rentav bo hemma utan att vara bundna till en vårdavdelning. I och med den breda inhämtning av data som Basis B1 förmedlar kan en annars långtids-inlagd patient bli frigjord till att bara besöka vården när så verkligen krävs, vilket ger ökad livskvalité såväl som sänkta vårdkostnader.

Misfit Shine

Funktioner:

Räknar dina steg, tillryggalagda avstånd, aktivitetsnivå, kaloriförbränning och sömn - i den mest simpla formfaktor tillgänglig idag. Misfit Shine, som förlöstes via crowdfunding, är själva sinnebilden av strömlinjeformad hälso-mätning och lämnar ett minimalt intryck.

Fördelar:

Simple. Water proof. Battery lasts in excess of a month and holds data for weeks without syncing. Made out of brushed aluminium and equipped with LED-indicators, that show your progress as well as a clock. The device can be worn in a multitude of ways - on your wrist, as a necklace, a clip-on pin and more. It has also has its own social network where you can compare your (proprietary) fitness score to others and compete with friends for added motivation. Compatible with both Android and iOS through wireless syncing.

Enkel och vattentät. Batteriet varar i långt över en mätning och verktyget behåller lagrad data i flera veckor utan att behöva synkas med din smarta telefon. Den är byggd av aluminium och utrustad med LED-lampor, som visar hur långt du har kommit på vägen mot ditt dagliga aktivitets-mål - och som också fungerar som en klocka. Verktyget kan bäras som ett armband, halsband, pin eller på ett flertal andra vis. Misfit Shine är diskret, och är kompatibel med både Apple och Android enheter.

Nackdelar:

Kanske för simplistisk. Ingen digital display, bara simpla lampor. Begränsad i mängden hälso-parametrar den mäter, och ännu inget ramverk för tredjeparts-utvecklare att använda för att bygga ytterligare tjänster ovanpå hårdvaran (dock har Misfit Wearables utlovat att ett sådant inom kort kommer att göras tillgängligt). Shine kan helt enkelt vara för simpel för vissa användare som vill veta mer om sitt personliga hälsotillstånd än vad verktyget är kapabelt att leverera.

Kostnad:

800 kr

Quantified Helf användning:

Misfit Shine kan med enkelhet användas inom professionell hälso-verksamhet såsom gym och sjukvård då verktyget inte bara är fysiskt hållbarhet, har långvarande batteritid och lätt kan steriliseras i och med dess vattentäta metallskal - men framför allt för att verktyget är subtilt i sin design och inte alls väcker överdriven uppmärksamhet. Personer som är obenägna till att bära ett färgstarkt armband med blinkande lampor kan finna att Shine är ett elegant alternativ, och därför kan de tänka sig att ha det på sig och fortsätta använda över tid.

Utöver dessa faktorer är Misfit Shine lämplig, i och med sin formfaktor och batteritid, för att sättas fast på allt som rör sig och börja mäta data. Om intresse finns av att exempelvis mäta hur mycket och på vilket sätt någon typ av gym-utrustning används så är det bara att sätta på en Shine och köra. För snabbt prototyp-arbete är detta verktyg ett perfekt första steg som kan användas innan ändamålsanpassad teknologi behöver tas fram.

Quantified Helf