Mäng "Park"

Meeskond: Sirje S. , Maia ja Rebeka

Mängu eesmärk: Tutvuda Uuemõisa lossipargiga ja käia läbi erinevad punktid kaardil ning täita sealsed ülesanded ning saadud lahendused pildistada või filmida.

  • Hariduslik: Mängu küsimused ja tegevused toetavad õppekavas omandatavate õpitulemuste saavutamist.
  • Meelelahutuslik: koostöö, loovuse, IT-alaste oskuste arendamine

Mängija roll: liigub punktist punkti ning täidab antud ülesanded

Sihtgrupp: I-II kooliaste

Riistvara: tahvelarvuti, nutitelefon

Mängu ülesehitus:

Mängu ülesehituse põhimõtted tulevad õppekavas esitatud nõuetest. Mänguga soovitakse õppeaineid lõimida ja vähendada ainekesksust õpetamisel ning õpetada õpilasi kasutama nutiseadmeid õppetöös.

Mängu keskkonnas saab ülesandeid vahetada ning ülesanded on valitud selliselt, et need pakuksid õpilastele väljakutseid, valikuid ja võimalusi iseotsustamiseks.

Reeglid:

1. Moodustage rühmad nii, et igas rühmas on üks õpilane, kel on tahvelarvuti ja üks, kel on nutitelefon koos internetiühendusega. Nutitelefonis on vaja rakendusi Endomondo ja Font over: Label text on Photo (Android) või Font Free: Text Overlay for Photos (IOS).on 2. Mäng algab ja lõpeb lossi ees.
3. Aega on 2x 45 minutit
4. Kogu mäng koos punktidega on nähtav: https://www.thinglink.com/scene/650371504013312000
5. Mängu erinevad punktid on Uuemõisa pargis ning iga punkti juures on thinglinki kaardil näha fotot, mis aitab selle kindla koha üles leida.
6. Iga punkti juures tuleb täita ülesanne ning antud lahendus jäädvustada kas foto või videona.
7. Punktid võib läbida just sellises järjekorras nagu on soov.https://tackk.com/qh2cb3
8. Mäng lõpeb siis kui aeg saab läbi.
9. Saadud lahendustest tehakse video kasutades keskkonda https://studio.stupeflix.com