Cataluña

Comunidades autónomas de España

As provincias son : Lleida, Tarragona, Barcelona e Girona. A capital de Cataluña é Barcelona .

A capital: Barcelona

Cunha poboación de 1.602.386 habitantes no ano 2014 ,é a segunda cidade máis poboada de España despois de Madrid.

Clima:

O clima en Barcelona é placenteiro a maior parte do ano. Agosto pode ser quente polo día algunhas veces alcanza os 34º.  En verán teñen unhas altas temperaturas. Cataluña ten unha diversidade xeográfica relativamente moi marcada, litoral mediterráneo ao leste,e as grandes unidades de relevo dos Pireneos ao norte.

A sagrada familia

A sagrada familia e o monumento máis coñecido caracteristico en Barcelona. Cun máximo expoñente da arquitectura  moderna creada por Gaudí. A contrución  comezou no ano 1882 cun estilo neogótico . Un ano déspois o proxecto foi posto en mans de Gaudí quen o replanteou por completo Gaudí diseñou un templo excepcional e innovador que iba estar composto por 18 torres , ainda que finalmente Gaudí falleceu no ano 1926 deixando inacabado o proxecto que ocupóu os últimos anos da su vida pero, grazas a os planos que se conservan, o sono faise realidade pouco a pouco grazas  ao traballo de otros artistas e ao  diñeiro obtenido a partir da donaciones e das visitas.

Pedreira

Pedrera e probablemente un dos edificios da época modernista  máis coñecidos en todo o mundo e unha das obras de maior inportancia do arquitecto Antoni Gaudí . Súa singularidad e o seu  valor patrimonial e artístico quedan ampliamente acreditados coa súa inclusión en  Catálogo do Patrimonio Artístico da  Ciudade de Barcelona, en 1962; coa declaración do Monumento Histórico artístico de Interés Nacional pola parte do Gobierno español, no ano 1969, o con la inscripción, pola  parte da UNESCO, como Ben Cultural do Patrimonio Mundial, en 1984, polo seu  valor universal excepcional. Tamén e coñecida  como « A Pedreira» polo seu aspecto exterior, parecido a unha  cantera a cielo aberto , A Casa Milà foi un encargo da  industrial Pere Milà i Camps e a sua esposa, Roser Segimon i Artells, viuda de un adinerado indiano de Reus, fixeron a Antoni Gaudí o ano 1906. A idea era construir o edificio na parcela no  límite entre Barcelona e Gracia, como a residencia familiar, pero tamém con pisos de alquiler, nun momento no que el Ensanche de Barcelona se convirteu no  principal motor da expansión urbanística da ciudade, o que trasformou  o paseo de Gracia no novo centro residencial burgués.

Casa Milá

A Casa Milà encóntrase nun chafrán do Paseo de Graza coa rúa Provenza, ocupado anteriormente por un chalé que facía fronteira entre os municipios de Barcelona e Graza, antes da anexión desta vila á cidade condal en 1897.nota 2 El chalé pertencía a José Ferrer-Vidal e Adoitar, irmán de Luis Ferrer-Vidal e Adoitar, fundador da Caixa de Pensions de Barcelona, e formalizouse a compra ante notario o 9 de xuño de 1905.Gaudí recibiu o encargo de construír unha casa señorial de parte dePere Milà i Camps, un rico empresario cuxo pai, Pere Milà i Pi, forxara a súa fortuna na industria téxtil. Milà ampliou o negocio familiar e diversificou os sectores onde probou fortuna, sendo por exemplo o promotor da praza de touros La Monumental. Tamén se dedicou á política, e foi deputado por parte de Solidaritat Catalana.

Lingua

En Cataluña, varias linguas son faladas, a principal catalán e castelán ou español. De acordo co estatuto de autonomía, ambas as linguas, xunto con Occitan (na súa variedade Aranese), son oficiais. Ademais, considérase a lingua catalá de Cataluña, mentres considerado lingua Occitan do Val de Aran. Xeralmente os cataláns son bilingües e coñecen as dúas linguas principais, pero difiren en relación á lingua cuxa lingua materna. Segundo datos de 2008, 99,7% dos cataláns poden falar castelán, mentres 78,3% se pode falar diso catalán.23, o uso dunha ou outra lingua depende do contexto social no que se expresa.A lingua catalá se estende máis aló de Cataluña, tamén é falado en Valencia, Baleares, franxa oriental de Aragón, Andorra, departamento (sur de Francia) Pirineos Orientais e Alghero (Sardenha, Italia). En Cataluña, os dous bloques principais de a lingua é falada. O Oriente ten o maior centro de dialecto expoñente, que é falado nas rexións do norte de Tarragona, Barcelona e Gerona, cuxo norte dos Pirineos trazos rexión catalá espiar. O Occidente é típico dos condados occidentais de Cataluña (provincia de Lérida e Tarragona sur) e mostra características semellantes ás do Valencia, coas que forma un continuo e cuxa intersección é o tortosino. Catalán é particularmente destacado fóra do área metropolitana de Barcelona e do Camp de Tarragona.

Comment Stream

3 years ago
0

As principais provincias de barcelona son: lleida,Tarragona,Barcelona e girona.