FYZIKA - POHYB

Vojtěch Sysel

Pohyb je, když se těleso pohybuje, ale vždy podle toho k čemu se těleso vztahuje. Těleso se vždy pohybuje buď po přímce (pohyb přímočarý), nebo po křivce (pohyb křivočarý). Také rozlišujeme zdali se těleso pohybuje rovnoměrně (pohyb bez zrychlování a zpomalování), nebo nerovnoměrně (těleso zrychluje a zpomaluje). Každé pohybující se těleso má trajektorii, což je křivka, která kopíruje dráhu tělesa. dráhu tělesa vypočítáme: s (dráha) = v (rychlost) * t (čas), rychlost pohybujícího se tělesa vypočítáme: v = s / t a čas vypočítáme: t = s * v. Každá z těchto veličin má i základní jednotku: čas 1 s, rychlost 1 m/s (1 km/h) a dráha 1 cm.