סיכום כנס חיים ברשת
והיערכות לשבוע גלישה בטוחה

ביום ד', י"ח התקיים כנס מחוזי בנושא "חיים ברשת" בהנחיית איילת עזר רפרנטית מחוזית "חיים ברשת" ואדורה אלעיס מפקחת ייעוץ במחוז. השנה העצמנו את שיתוף הפעולה בין גורמים שונים במחוז, הנוגעים בתחום האקלים המיטבי ככלל , והחיים ברשת בפרט. לתכנון כנס זה שותפות נציגות מתחום התקשוב באגף טכנולוגיות מידע, מהשירות הפסיכולוגי ייעוצי, מהחינוך החברתי-ערכי וממנהל חברה ונוער. בנוסף יצרנו שיתופי פעולה עם תכנית עיר ללא אלימות.הכינוס התקיים במעמד המפקחת הארצית על תכנית התקשוב הגב' רונית נחמיה, מרכזת תקשוב ארצית זוהר גולן, לימור אפלבוים מפקחת מתאמת ייעוץ בכיר , רפי דהן מנהל מינהל חברה ונוער מחוז מרכז, שרה אילת מפקחת מינהל חברה ונוער, טלי שוחט וירדנה מוסאי ממונות על החינוך החברתי ערכי, אורית טאטי ממונה על התקשוב במחוז, מנהלים , מדריכים ורכזים מתחום התקשוב ומתחום החינוך החברתי- ערכי , יועצות , נציגים מתכנית עיר ללא אלימות ואנשי חינוך נוספים . כל זאת מתוך הבנה שרק שיתוף פעולה בין כל הגורמים יאפשר אקלים מיטבי של התלמידים בבתי הספר , בכל מעגלי החיים שלהם, לרבות המעגל הוירטואלי . הכינוס נפתח בעיסוק בחוזר מנכ"ל אקלים חינוכי מיטבי ובהכוונה להתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון בהנחייתה של הילה סגל , הממונה על תחום אלימות וקידום אקלים מיטבי , בשירות הפסיכולוגי ייעוצי. בנוסף, צוין השבוע להעלאת המודעות לגלישה בטוחה בהדגשת המסר "30 שניות למחשבה לפני שיתוף והפצה" ובסימן מעגלי שיח בהנחיית יסמין ליסמן- מדריכת אתיקה ומוגנות ברשת ויפעת זץ מדריכת שפ"י בתחום האינטרנט וכישורי חיים.

צפינו בהצגה "סתם בצחוק" ונתרמנו מהרצאתה של אריאלה זאבי בנושא "במקום שבו נגמרות המילים " -  שיח רגשי עם מתבגרים.
תודה לכל השותפים להצלחת הכינוס !

שבוע המודעות לגלישה בטוחה ברשת
7-12/2/2016

Comment Stream