KANINO PO BA TAYO DAPAT MANGUNGUMPISAL?

SA DIOS O SA PARI?

KANINO BA TAYO DAPAT MANGUNGUMPISAL

NOONG UNA PA MAN AY ITINUTURO NG MGA PARING KASTILA SA ATING MGA NINUNO NA TAYO AY MANGUNGUMPISAL NG ATING MGA KASALANAN SA MGA PARI AT PAPATAWARIN NILA TAYO ANO MAN ANG ATING KASALANAN NA NAGAWA. NGUNIT TAMA PO BA NA SA PARI TAYO NANGUNGUMPISAL? HINDI BA DAPAT DIRIKTA SA DIOS ANG PAGHINGI NATIN NG TAWAD SA ATING MGA KASALANAN? O SA TAO KUNG SAAN TAYO NAGKAKASALA? MAY MABABASA PO BA SA BIBLIA NA ANG TAO KAPAG NAGKASALA AY KAILANGAN NIYA ITONG IPAHAYAG SA PARI AT PATATAWARIN SIYA NITO? ANO PO BA TALAGA ANG GAGAWIN KAPAG TAYO AY NAGKAKASALA AYON SA BIBLIA?

NARITO, ATING TUNGHAYAN ANG KASAGUTAN MULA SA MGA PROPETA NG DIOS AT MGA APOSTOL NI KRISTO HESUS KUNG ANO BA ANG DAPAT GAWIN KAPAG NAGKAKASALA?

AWIT (Salmo) 32:5 Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli: aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon; at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan.

NOTE: MALIWANAG PO NA SA BIBLIA AY DAPAT SA DIOS PO NATIN IPAHAYAG ANG ATING PAGKAKASALA, AT HINDI SA PARI. ANG DIOS LANG PO KASI ANG MAY KAPANGYARIHANG MAGPAPATAWAD NG ATING MGA KASALANAN.


SANTIAGO 5:16 Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba, upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.

NOTE: MALIWANAG DIN PO ANG BILIN NG ATING MGA MAHAL NA APOSTOLES NI KRISTO NA TAYO AY MANGAGPAHAYAGAN SA ATING MGA KASALANAN, AT IPANALANGIN ANG ISAT ISA. IPINAPAHIWATIG LANG PO DITO NA KUNG TAYO AY NAGKAKASALA SA ATING KAPWA, IPAHAYAG NATIN ANG KASALANAN NATIN SA KUNG KANINO TAYO NAGKAKASALA, AT GAYON MAN SA MGA NAKASALA SA ATIN, DAPAT PO MATUTO TAYONG MAGPAPATAWAD, DAHIL KAPAG PAPATAWARIN NATIN ANG MGA NAGKAKASALA SA ATIN AY PAPATAWARIN DIN TAYO NG ATING AMA NA NASA LANGIT.

IPINAPAKITA NG MGA TALATA NA ITO, NA DAPAT KAPAG TAYO AY MANGUNGUMPISAL O MAGPAPAHAYAG NG ATING MGA KASALANAN, DAPAT SA DIOS LAMANG AT SA TAO KUNG KANINO TAYO NAGKAKASALA. NAWAY MAINTINDIHAN PO ITO NG ATING MGA KABABAYAN, NA WAG NAWA NILA ISAWALANG BAHALA ANG SALITA NG DIOS AT ITOY KANILANG SUSUNDIN KAYSA UTOS O TURO NG TAO.

PURIHIN ANG DIOS NA BUHAY!!!! SALAMAT PO....