Valors de l' emprenedor

treball en equip

Hem fet grups de tres i de dos per fer els valors que tenen la gent emprenedora.Els valors són:confiança,seny,entusiasme,humilitat,competencia,creatividad,audacia,seduccio,

Amb aquests valors hem fet murals,per  esplicar els nostres companys que es el valor que ens ha tocat i que ho entenguin,també alguns han fet jocs perquè ho  aprenen més.