HDR Fotografie

Michaela Němcová

Je to technologie, která umožňuje větší dynamický rozsah expozice mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem scény než je u normální snímací techniky. Používá se ve fotografii, počítačové grafice a při zpracování obrazu.

Nejvhodnější použití HDR fotografie je při fotografování scény, která má větší dynamický rozsah než zvládne váš fotoaparát, tím že se pokusíte navýšit dynamický rozsah fotoaparátu. Zatímco naše oči při velmi silné záření, například dálková světla automobilu naproti nám nebo sluneční obloha, nemohou zachytit celé, protože jsou oslněné, HDR zvládne nafotit slunce i krajinou kolem a k tomu i tmavé pozadí. Při noční jízdě nám HDR fotografie zachytí rozsvícené reflektory společně se stojícím autem i noční krajinou, osvětlenou jen zbytkovým světlem. To už naše oko nezvládne.

Falešné HDR fotografie jsou upraveny přes PHOTOSHOP.

Stativ není důležitý. Můžeme fotit HDR fotografie z ruky, ale chceme-li mít nerozmazanou a kvalitní fotografii, musíme stativ použít.
Expoziční bracketing- je to funkce fotoaparátu s možností zaznamenat více fotek jedné scény různými expozicemi.
RAW je to obrazový formát, který obsahuje jenom minimálně zpracované data senzor. Jiný český název je digitální negativ.
Hodí se pro snímky na kterých nám hodně záleží. Dokáže později u počítače opravit technické chyby.
JPEG je metoda ztrátové komprese používané při ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě.
Nekvalitnost HDR spočívá ve více šumu, které přináší. Program se se šumem snaží vyrovnat, ale výsledek není optimální. HDR fotografie je méně ostrá než klasická fotografie. HDR focení není určené k předmětům, které se pohybují.

Špatně provedené HDR. Na obrázku je pohybující předmět.

Tady jsem přidala vlastní fotografii, kterou jsem sama fotila. Dobře provedené HDR.

Tady jsou odkazy na programy : http://www.fotor.com/ , http://www.picmonkey.com/

A tady jsou další fotografie. První fotografie je neupravená. Druhá je upravená v HDR přes počítač.

ZDROJE:
HDR fotografie. In: Necromanek [online]. ? [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.necromanek.cz/index.php/hdr-fotografie

Wikipedia [online]. 2013 [cit. 2014-03-05]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/HDR

Flor [online]. 2012 [cit. 2014-03-05]. Dostupné z:
http://blog.flor.cz/photoshop-tutorial-priblizeni...

Comment Stream