99 Years anniversary of the Church of Christ

Dedication of the locale of Commonwealth

July 27,2013 - kasabay ng annibersaryo ng Iglesia Ni Cristo inihandog ang kapilya  ng lokal ng Commonwealth na pinangasiwaan ng kapatid na Bienvinido Santiago.Blessed day !.

Comment Stream