לא לגזענות!                                    

.אל תשפוט אדם לפי הכריכה שלו, אתה עלול לפספס סיפור מדהים                            

Comment Stream