Syndroom van Down

door Britt Sieverink

Wat is het Down Syndroom?

Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die samen gaat met een verstandelijke beperking. De mensen met het downsyndroom hebben in (bijna) elke cel een extra chromosoom 21, hierdoor word er in die cellen in overmaat allerlei eiwitten geproduceerd.

Problemen

Vaak wordt gezegd dat jongeren met Downsyndroom altijd vriendelijk, lief en vrolijk zijn. En dat ze gemakkelijk met mensen omgaan. Dit is gedeeltelijk waar. De meesten zijn zelden angstig, somber, bezorgd of ongelukkig.Maar ze hebben wel moeite met de omgang met anderen. Van de 10 jongeren met Downsyndroom hebben er 9 meer omgangsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder Downsyndroom.

Jongeren met Downsyndroom zijn vaak teruggetrokken. Ze kunnen gesloten en verlegen zijn. Sommigen (4 op de 10) maken weinig oogcontact en 7 op de 10 jongeren leven vaak in een ‘eigen wereld’. Driekwart van de jongeren hebben moeite met het begrijpen van een gesprek. Nieuwe situaties of veranderingen zijn ook moeilijk. Ruim de helft van de jongeren raakt in paniek bij nieuwe situaties. Ze verzetten zich daarom tegen veranderingen. Jongeren met Downsyndroom hebben ook meer gedragsproblemen dan jongeren zonder Downsyndroom

Oorzaken

Er zijn 3 oorzaken bekend waardoor de afwijking is ontstaan.

De meest voorkomende van de oorzaken (95%) is Trisomie-21, dit betekent dat er tijdens de vorming van de geslachtscel niet 1 maar 2 chromosomen 21 in de kern gekomen. Dit komt doordat de chromosomen tijdens de reductiedeling niet van elkaar los zijn geraakt.

Bij 4% van de mensen met down syndroom is er sprake van translocatie van chromosoom 21. Dit houdt ook weer in dat er in elke cel een extra chromosoom 21 is. Bij sommigen zit dat extra chromosoom 21 aan chromosoom 14 vast.. en bij sommigen zitten er 2 chromosomen 21 aan elkaar vast. Met degene met 2 chromosomen 21 is waarschijnlijk niks aan de hand, maar hun kinderen zullen waarschijnlijk allemaal het syndroom hebben.

Bij de overige 1% is er sprake van mozaïcisme, dit houdt in dat maar een deel van de cellen dat extra chromosoom 21 bevatten.

Omgang met Down Syndroom

Je kunt gewoon met iemand omgaan die het Down Syndroom heeft. Maar je moet wel met een aantal dingen rekening houden. Kinderen met het Down Syndroom hebben niet zulke sterke spieren, Dus een bal vangen of een heel stuk fietsen is lastig voor ze. Je moet ook wat duidelijker praten, want door het Syndroom kunnen sommige mensen niet zo goed horen. Ook moet je geduldig zijn, soms duurt het iets langer voordat iemand met het Syndroom van Down het begrijpt, of zelf iets heeft uitgelegd. Maar ieder mens is verschillend, dus ook mensen met het syndroom van Down, met sommige mensen moet je meer rekening houden dan met andere.

Methodes/Hulpmiddelen

Methode van Lauteslager
Er is net een nieuwe methode ontwikkeld om te zorgen dat kinderen met Downsyndroom zich sneller gaan ontwikkelen.
Deze nieuwe ontwikkelde fysiotherapeutische behandeling zorgt voor een snellere en betere motorische ontwikkeling van jonge kinderen met het syndroom van Down.
Die methode is ontwikkeld door kinderfysiotherapeut Peter Lauteslager. Hij heeft de methode al toegepast en tot nu toe is alles positief gegaan.
Kinderen met het Syndroom van Down hebben moeite met het houden van evenwicht.
Ze kunnen zich moeilijk bewegen. De ontwikkeling van het spelen en het ontdekken van hun omgeving gaat moeilijker.
Lauteslager is gaan zoeken hoe dat kan gebeuren.
Hij heeft achttien kinderen, die nog thuis wonen, veertien maanden lang onderzocht, en zijn therapie op hen toegepast. Hij is er toen achter gekomen dat door de fysiotherapie de motorische ontwikkeling sneller gaat. Daarom heeft hij een test ontworpen, die zorgt dat het mogelijk kan worden, dat de ontwikkeling van het kind sneller gaat.
Ze zijn nu nog steeds bezig met de test zo goed mogelijk te maken.

Methode van Turkel
Sinds de jaren ’40 wordt de “U”-serie vaak voorgeschreven. Dat is een mengsel van 48 mineralen, vitaminen, enzymen en een deel van een dierlijk weefsel. Turkel, de uitvinder van de “U”-serie zegt dat het in het geval van het Syndroom van Down de structurele, functionele en chemische afwijkingen zullen verminderen.

Verenigingen/groepen

Comment Stream