בטיחות ברשת

Comment Stream

2 years ago
0

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! חשוב: לחשוב להסתכל ורק אז לשלוח

2 years ago
0

לעולם לא לשלוח סתם ככה תמונות אישיות

2 years ago
0

כדאי לשמור על חוקי הבתיחות ברשת

2 years ago
0

שלומדים בבית הספר