Hoger Beroepsonderwijs

Veerle, Janneke, Wessel en Renate.

Hoofdvraag: Wat houdt studeren aan het hbo in?

Deelvragen:

Welke bachelor opleidingen sluiten aan bij onze opleiding? (Juridisch Medewerker, mbo)

Wat zijn de overeenkomsten tussen de opleiding Juridisch Medewerker (mbo) en de opleiding hbo rechten op het gebied van onderwijs?

Wat zijn de verschillen tussen de opleiding Juridisch Medewerker (mbo) en de opleiding hbo rechten op het gebied van onderwijs?

Wat zijn de voordelen van een hbo diploma als je de arbeidsmarkt op gaat? Ten opzichte van een mbo diploma.


Enquête en interview

Opleidingen (top 5):
- HRM
- MER
- Commerciële economie
- Maatschappelijk werk en dienstverlening
- Verpleegkunde.

100% duurt opleiding 4 jaar.

Waarom opleiding gekozen?
- Brede opleiding/ goede basis.
- De opleiding past goed bij me.
- Veel diversiteit.
- Het werken met mensen spreekt me aan.
- Ik heb al een mbo-opleiding gevolgd in deze richting en wilde mijn kennis vergroten.

100% vindt dat hun docent genoeg kennis heeft.

Hebben docenten genoeg kennis?  (top 5)
- Praktijkvoorbeelden tijdens les.
- Vragen worden duidelijk beantwoordt.
- Docenten zijn goed voorbereid.
- Ze hebben vaak gestudeerd voor het vak dat ze geven.
- Ze zijn enthousiast en brengen hun expertise graag over.

Interview met een hbo student.
Werktuigbouwkunde.

Veel interesse in techniek.
Werkt graag individueel terwijl op het hbo veel in groepjes gewerkt moet worden.
Elke negen studieweken nieuw rooster.
Docenten hebben niet genoeg kennis.
Veel jong onervaren docenten.
Graag verder doorstuderen.

Bronnen:
- Enquête
- Interview
- Sites van hbo scholen
- Informatie boekjes van hbo scholen
- Site Friesland college
- Leraren op school
- Studiekeuzetest
- Filmpje (youtube)
- Facebook
- krant

Comment Stream