Bakar

-halkopirit,najpoznatiji bakrov mineral CuFe2                                                                        -ostali minerali:halkozin (Cu2S), kuprit (Cu2O), malahit (CuCo3*Cu(OH)2)                        -postupak flotacije                                                                                                               - sirovi bakar sadrži srebro, zlato i tragove platinskih metala koji čine anodni mulj              -metal svijetlocrvenkaste boje                                                                                              -izvanredna električna i toplinska vodljivost                                                                          -otpornost prema koroziji                                                                                                      -kovak je i rastezljiv                                                                                                              -zelena patina (nečistoće iz atmosfere)                                                                                -bordoška juha
  • Bakrove legure: -najpoznatija legura bakra je ona s cinkom;mjed
                                      -bronca (bakar i kositar)
                                      -aluminijeva bronca
                                      -silicijeva bronca
                                      -konstantan (legura bakra i nikla), izrada električnih otpornika
-obojeni metal
-mekan, žilav, lako se svija
-stajanjem na zraku gubi sjaj jer se bakar prevlači tankim slojem oksida, čiji sastav oisi o nečistoćama i vlazi u atmosferi
-čisti bakar se dobiva elektrolitičkim postupkom
-najpoznatiji spoj bakra jest bakrov(II)sulfat pentahidrat, koji je poznat zbog svoje plave boje pod nazivom modra galica
                                          ZANIMLJIVOSTI
  • Hobotnica (i još neki glavonošci) imaju "vanzemaljske" osobine; naime, proteini koji u krvi hobotnica nose kisik sadrže bakar zbog kojeg krv hobotnica ima plavu boju.
  • 1997.g. su napravljeni prvi mikroprocesori s bakrenim vodičima za unutarnje povezivanje komponenata.

  • Najstarije poznato ogledalo pripada vremenu I. dinastije starog Egipta (oko 3100 godina pr.Kr.), napravljeno je od čistog bakra.

  • Upotrebljava se kao fungicid i insekticid u vinogradarstvu i voćarstvu.

    Literatura

  • http://metalionline.com/vise_o_bakru.html

Comment Stream