Práce v hodině

Brožura

V minulých hodinách jsme sestavovali naší brožurku, ve které se zmiňujeme o budoucím čase a frázových slovesech. Je téměř hotová. Sestavili jsme přehledný návor a zahrnuli do něj stručné informace o budoucím čase. Například jak se tvoří zápor a otázka. A u frázových sloves jsme vysvětlili jejich význam a využití.

Comment Stream