Karel IV.

Jeden z nejvýznamnějších českých panovníků

- Narození: 14.5.1316 ,Úmrtí: 23.11.1378.

- Byl Římský císař, český, římsko-německý, italský a burgundský král, hrabě       lucemburský ,markrabě moravský.

Karlův Život

- Nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

- Původně Vaclav-jméno Karel přijal při biřmování v r.1323.

- Byl vychováván na Francouzském dvoře kde získal kvalitní vzdělání.

- Od pozimu 1333 spravoval České království místo nepřítomného otce.

- Dne 11. 7. 1346 byl Karel IV. zvolen v Rhens na Rýně hlasy pěti kurfiřtů římským králem, 26. 8. 1346 po otcově smrti zvolen králem českým.

- Praha byla zvelebována.

- 8. 3. 1348 založil Nové Město pražské, 7. 4. 1348 univerzitu, v roce 1357 nechal postavit  nový kamenný most přes Vltavu, přestavován byl královský palác na Pražském hradě i  Vyšehrad, bylo rozšířeno pražské opevnění.

- 6. 1. 1355 korunován v Miláně italským králem a 5. 4. 1355 v Římě císařem římskoněmecké říše.

KARLOVI mANŽELKY


-I. Blanka z Valois (1323–48), narození 1316, úmrtí 1348.
-II. Anna Falcká (1349–53), narození 1329, úmrtí 1353.
-III. Anna Svídnická (1353–62), narození 1339, úmrtí 1362.
-IV. Alžběta Pomořanská (1363–78), narození 1347, úmrtí 1393.

Comment Stream