Mediawijsheid

Bewust zijn van de medialisering van de samenleving

B1:Niveau 3: Weet de meer evidente effecten van het toenemend media- gebruik op het menselijk bestaan te benoemen, zoals: het feit dat media altijd en overal aanwezig zijn, dat we altijd met elkaar in verbinding staan, dat er steeds meer informatie op ons af komt, etc.

Ik begrijp heel goed dat media altijd overal zal zijn en dat iedereen met elkaar in verbinding staat.

Ik wil aan het einde van het schooljaar op niveau 3 zitten en dus de uitlopende effecten van de medialisering kunnen analyseren.

Begrijpen hoe media gemaakt worden

B2: Niveau 2: Herkent veelgebruikte standaardtechnieken. Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.

Ik begrijp de basistechnieken en ik begrijp hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Alleen ik kan nog niet analyseren hoe gangbare formats codes en conventies bepalend kunnen zijn voor de inhoud en vorm die mediaproducenten aan hun boodschappen geven

Ik wil over een half jaar op niveau 3 zitten, en dus kunnen analyseren hoe gangbare formats, codes en conventies bepalend zijn voor de inhoud en vorm die mediaproducenten aan hun mediaboodschappen geven.

Zien hoe media de werkelijkheid kleuren

B3: Niveau 2: Herkent wanneer een mediaboodschap gekleurd
is door politieke, ideologische of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Ik herken zeker mediaboodschappen die over politiek, geloofsovertuiging enz. gaan, alleen verder moet ik nog wel leren om een bericht nog beter te analyseren en zo dus nog beter te herkennen.

Ik wil over 2 maanden op niveau 3 zitten, en dus rolpatronen en ideologieën kunnen  bevestigen en versterken.

Apparaten, software en toepassingen gebruiken

G1: Niveau 2: Gebruikt e-mail, internet, mobiele telefoon en sms frequent. Heeft een profiel
op een of meerdere sociale netwerken. Speelt verschillende games. Uploadt af en toe eigen content. Wacht bij het uitproberen van meer innovatieve mediatechnologieën af op wat anderen in de eigen omgeving doen.

Ik gebruik meerdere sociale netwerken en kijk er vaak op. Alleen zet ik er zelf niet zo heel vaak iets op. Ook zal ik wachten bij het uitproberen van meer innovatieve mediatechnologieën tot ik zie wat anderen in mijn omgeving zullen doen.

Ik wil aan het eind van het schooljaar op niveau 3 zitten, dus nieuwe media actiever gaan gebruiken en zelf audiovisueel materiaal uploaden

Oriënteren binngen media-omgevingen

G2: Niveau 3: Kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten, content en toepassingen op meerdere manieren met elkaar verbonden zijn of kunnen worden (zoals smartphones, video editors en sociale netwerken).

Ik kan me zeker goed oriënteren binnen mediaomgevingen, alleen weet ik nog niet helemaal goed wanneer welke toepassingen geschikt zijn om in zetten.

Ik wil over 3 maanden op niveau 4 te zitten en dus te kunnen switchen van de ene naar de andere toepassing en tussen apparaten. Ook wil ik kunnen weten welke toepassingen het meest geschikt zijn om in te zetten.

Informatie vinden en verwerken

C1: Niveau 2: Kan de betrouwbaarheid van informatie beoordelen. Kan de aard van informatieve bronnen inschatten: weet bijvoorbeeld informatieve bronnen van entertainment bronnen te onderscheiden.

Ik kan de betrouwbaarheid van informatie zonder moeite beoordelen en weet zeker of het een informatieve of een entertainment bron is.

Ik wil aan het einde van het jaar op niveau 3 zitten en dus  crossmediaal kan  schakelen tussen diverse informatie- bronnen. Ik weet diverse online informatiebronnen te benutten. En ik kan informatie van diverse bronnen met elkaar vergelijken en de gevonden informatie synthetiseren.

Content creëren

C2: Niveau 2: Verstuurt tweets. Plaatst eigen content op een of meerdere sociale netwerksites. Uploadt foto’s en video’s. Kan content delen via e-mail en sms.

Ik verstuur tweet uploadt foto’s enz. Alleen ik edit nog geen foto of filmmateriaal. Ook gebruik ik media nog niet om proffesionele informatie te delen.

Ik wil aan het eind van mijn studie op niveau 4 zitten en wil dus zelf belangrijke informatie kunnen plaatsen, zelf een website kunnen inrichten en zelf hoogwaardig audiovisueel materiaal kunnen creëren.

Participeren in sociale netwerken

C3: Niveau 2: Onderhoudt via sociale netwerken contact met zowel naasten en kennissen, als
met professionele relaties (medescholieren, collega, etc.). Reageert op ondersteunende wijze op de activiteiten van anderen op diverse sociale netwerken.

Ik gebruik sociale netwerken vooral om op de hoogte te blijven. Ook blijf ik zo ik contact met klasgenoten en vrienden.

Ik wil over 2 maanden op niveau 3 zitten en dus  een bewust vormgegeven profiel hebben op een of meerdere sociale netwerksites. Interessante en vermakelijke content delen, zowel in persoonlijke als professionele contexten.

Reflecteren op het eigen mediagebruik

S1: Niveau 3: Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft
op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld (‘je bent wat je surft/kijkt/ speelt/downloadt’).

Ik Begrijp heel goed hoe je eigen mediagebruik invloed heeft op je levensstijl. Ik weet zelf dan ook goed wanneer ik moet stoppen met internetten, omdat het dan genoeg is geweest.

Ik wil over 2 maanden op niveau 4 zitten en dus een bepaalde strategie ontwikkelt hebben om optimaal met media om te gaan.

Doelen realiseren met media

S2: Niveau 3: Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren
van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen vooreen goed doel).

Ik vind zelf dat ik media goed kan gebruiken bij het realiseren van proffesionele en sociale doelstellingen. Ik gebruik media voor school en ik gebruik veel media om in contact te blijven met anderen. Ook gebruik ik media, bijv. Bij het zoeken van een baan.

Ik wil over een half jaar op niveau 4 zitten en dus een doelgerichte strategie ontwikkelt te hebben om in alle levenssferen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die traditionele , nieuwe en sociale media bieden.

Comment Stream