30ti letá válka

-Byl Evropský ozbrojený konflikt

-1618-1648

-Katolíci vystupovali útočně proti nekatolíkům (Katolíci zakázali protestantům stavět církevní stavby)

-V roce 1618 došlo k defenestraci...Počátek povstání nekatolických stavů proti Habsburkům a zároveň počátek 30ti leté války

- V roce 1619 byl zvolen Českým králem Fridrich Faltský, kterému se také říkalo zimní král

Nejvíce mě na tom všem zaujala defenestrace.

30ti letá valká je pro mě mnohem více zajmavější téma než kultura.

a co baví vás?

Comment Stream