? מנהיגות מהי

מנהיגות היא היכולת של אדם לסחוף אחריו אנשים שילכו בעקבותיו. מקורה בצורך לאגד קבוצת אנשים למען מטרה או פעולה משותפת, להגדיר כללי התנהגות מתאימים לאותה קבוצה, לקבוע מטרות ולפעול להגשמתן

מנהיגות מתאפיינת בכריזמה דוגמא אישית ומסר שבא לטובת הקבוצה המונהגות

משימה מספר 1-תכונות המנהיג

.פתחו קובץ וורד ורשמו כ - 10-15 מושגים/מילים/תכונות הקשורים למושג מנהיגות*

,בחרו שלוש תכונות של מנהיגים הנראות לכם חשובות ביותר לאיפיון המנהיג*

.נמקו מדוע בחרתם דווקא בתכונות אלו

משימה מספר 2-מיהו המנהיג

:צפו בסרטון וענו על השאלות

.כיצד מתאפיינת תכונת המנהיג בסרטון*

האם אחת מתכונות המנהיג שבחרתם במשימה  1מוצגת בסרטון? אם כן, הסבירו איזה תכונה ונמקו. אם  לא, בחרו תכונה נוספת של מנהיג כפי שעולה מציפייה בסרטון

משימה מספר 3-מנהיגים בהסטוריה

."אמונה יכולה להפוך את מה שנראה בלתי אפשרי לאפשרי"

.חשבו וענו כיצד היגד זה מאפיין לדעתכם את תכונות המנהיג ואת בנימין זאב הרצל

משימה מספר 4 -מנהיג במקרא

. ראו את הסרטון מנהיגות משה

:ענו על השאלות

?איזו תכונה מכל תכונות משה שהופיעו בקורות החיים שלו חיונית למנהיג האידאל בעיניכם*

?האם תכונות המנהיג בתקופת התנ"ך שונות מתכונות הנחוצות למנהיג כיום*

:מגישות
נגה פלצ'י
מיכל דביר

Comment Stream