Lokomotiva Raketa(Rocket)

Georg Stephenson

O RaketĚ :

Hmotnost a rozměry:

Hmotnost ve službě4.320 kg

Rozchod kolejí1.435 mm

Rozvor2.184 mm

Délka přes spřáhla6.558 ~ 7.300 mm *)Výška~ 4.900 mm

Maximální rychlost46 (58) km/h *)

Tažná síla4,2 kN / 960 lb *)

Rocket (Raketa) konstruktéra Roberta Stephensona, postavená v roce 1829 je parní lokomotiva, která znamenala předěl v historii kolejové dopravy. Její konstrukce obsahovala řadu tehdy převratných prvků, které se uplatňovaly ve stavbě parních lokomotiv po celou dobu, kdy byly vyráběny. O její stavbu se podle pozdějších zjištění významně zasloužil i Robertův otec George Stephenson. Vzhledem k její konstrukci se lokomotiva dočkala několika označení jako první:

konstrukce=

Rocket byla dvounápravová lokomotiva s jedním hnacím a jedním běžným dvojkolím, s dvojčitým parním strojem s jednoduchou expanzí na mokrou páru. V lokomotivě Rocket byl použit vícetrubkový kotel, který je mnohem účinnější a efektivnější pro přenos tepla mezi spalinami a vodou, předchozí lokomotivní kotle byly konstruovány pouze jako plamencové (jedna trubka obklopená vodou). V lokomotivě Rocket byl použit válcový kotel s 25 měděnými kouřovými trubkami o průměru 75 mm. Oproti předchozím řešení s jediným plamencem tak výrazně vzrostla výhřevná plocha kotle a tím i množství vyvinuté páry (výkon kotle na jednotku objemu). Skříňový kotel byl oddělen od válcového kotle, pouze jejich vodní prostory byly propojeny měděnými komunikačními trubkami. Na válcový kotel navazoval vpředu komín (ještě bez dýmnice) s dyšnou, v níž výfuková pára z válců vyvolává umělý tah a tím zlepšuje odtah z topeniště. O vynález dyšny se vedly spory mezi sirem Goldsworthy Gurneyem a Timothy Hackworthem.

omotiva_Rocket

Comment Stream