Fyzika

Vítej na mém blogu o fyzice, ve kterém se budu snažit vypsat všechno probírané učivo. Hodně zábavy :)  

Lucie Štefaničová

Práce

Dělíme na dva druhy:

• Práce Mechanická - Využívá sílu mechanickou (např. nějaký stroj) Kdy předmět je posouván po dráze (S) působením síly (F)= Práce (W)

• Práce Manuální - využívá lidskou sílu pomocí svalů.

-Jednotka: Joule (J)

Vzoreček:

Výkon

- Práce vykonaná za určitý čas.

- Jednotka: W (Watt)

- 736W= 1 HP (koňská síla)

- Vzoreček:

Energie (E)

-Jednotka: Joule (J)

- Dělí se na:

Polohová Energie - souvisí s polohou tělesa

Pohybová Energie - souvisí s rychlostí tělesa

Atd.....

-Vzoreček:

Comment Stream