Round up

ריסוס והדברה בראונד אפ

ראונד אפ קוטל עשבים רחב השפעה המיוצר על ידי החברה האמריקאית מונסנטו

חומר המבוסס על מים, המכיל את החומר הפעיל גליפוסט ועוד חומצות שומן.

פותח ונרשם כפטנט על ידי חברת מונסנטו בשנות ה-70 של המאה ה-20.

אחד מקוטלי העשבים עם השימוש הרב ביותר. הוא משמש בדרך כלל לגננות, חקלאות , יערנות וגם לשימוש ביתי.

הסוכנות להגנת הסביבה מתייחסת לגליפוסט כבעל רעילות נמוכה יחסית, וחסר השפעה מסרטנת. ב-2007 נדרש המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי לבדיקה מעמיקה של השפעות על בלוטות ההורמונים עקב התפוצה הרחבה של השימוש בראונדאפ והתוצאות שינו את התמונה.

יש לפחות 58 מחקרים על ההשפעות של ראונדאפ עצמו על מגוון רחב של יצורים חיים. מחקרי מעבדה מראים כי למרכיבים אחרים בשילוב עם גליפוסט יש רעילות יותר גבוהה מאשר לגליפוסט לבדו.

מחקר חדש הראה כי החומר מסרטן, דבר שהש רעיאת העולם. עוד דבר מדאיג שהראה הדו"ח הוא שהתחלואה הגדולה ביותר בעולם מהסרטן שגורם הראונדאפ היא בישראל.

קישור לכתבה על פיה חומר הריסוס הוכרז כמסרטן

כיום בעולם מתקיימת מחאה כנגד ממשלות ועיריות שממשיכות להשתמש בראונדאפ גם לאחר פרסום הדו"ח המסביר על הסכנות. הרבה גופים ממשלתיים הודיעו כי בכוונתם להפסיק את השימוש בראונדאפ, וחלק אף הפסיקו כבר.

עירית תל - אביב הודיעה כי אם יצא דו"ח רשמי המבקש ממנה את הפסקת השימוש היא תפסיק.

ראיון עם ד"ר פטריק מורה - אקולוג שמייצג את החברה המייצרת את הראונדאp

Comment Stream