Globální změny klimatu

Jan Lakomý

CO JE TO?

Je to změny původního klimatu nebo jeho vlastností, které přetrvávají desítky let či déle.

FATORY ZPŮSOBUJÍCÍ ZMĚNY KLIMATU

- biologické procesy

- změny slunečního záření

- sklon zemské osy

- sopečná erupce

- lidská činnost

NÁSLEDKY ZMĚNY KLIMATU

Dochází k oteplování.

- zvyšování teploty v atmosféře i v oceánech

- snižuje se množství ledu a sněhu (stoupá hladina moří)

Koncentrace ox. uhličitého, metanu ox.dusného stoupá.

- od počátku průmyslové revoluce

- spalování fosilních paliv

Do konce 21. století se oteplí i o několik stupňů.

- díky nárůstu skleníkových plynů se může o teplit až o 3, 7 °C

- překročení tétžo hranice by znamenalo negativní vliv pro lidstvo a ekosystém

Zvětší se rozdíly mezi suchými a vlhkými oblastmi.

- suchá místa se stanou suššími

- v místech častých srážek bude pršet víc

- častější a intenzivější přivalové deště a větší vlny veder

Vzestup hladin oceánů.

- od 1901 do 2010 stoupla o 19 cm

- podle odhadů by měla do roku 2100 stoupnout o 98 cm


LIDSKÝ VLIV NA ZMĚMY KLIMATU JE POTVRZEN.

Už předchozí zpráva z roku 2007 označila s 90% pravděpodobností za hlavní příčinu současných změn lidskou činnost. Letošní zpráva tuto skutečnost dále potvrzuje. Je prakticky jisté (95 %), že lidský vliv je dominantní příčinou oteplování klimatického systému minimálně od poloviny 20. století. Tento fakt vychází ze zvyšujících se koncentrací skleníkových plynů, ze sledovaného oteplování a z našich ostatních znalostí o klimatickém systému.

 

                                         

Comment Stream