גולדה מאיר
ראש ממשלת ישראל ה- 4

בית ספר גדרות, עשרת
כיתה ו'3 ומחנכת יעל קסלסי
מגישה: אגם

:בחרתי בגולדה מאיר כי

היא ראויה להערצה והערכה מבחינת הישגיה•

הייתה הבת הראשונה שהייתה ראש הממשלת ישראל•

הראתה העצמה נשית•

:קורות חיים

:תרומתה של גולדה מאיר למדינת ישראל

גולדה מאיר הייתה ראש ממשלת מדינת ישראל ה4•

הייתה חברת כנסת ושרה•

הקימה את מפלגת העבודה•

חדשות מהעבר - גולדה מאיר

Comment Stream