השר משה מונטיפיורי

השר משה מונטיפיורי 1784  - 1885 נדבן יהודי מאנגליה

-מגישים רון עידן שחר .

בית ספר אומנויות ראשון לציון

השר משה מונטיפיורי

תקציר חייו:


השר משה חיים מונטיפיורי נולד באוקטובר 1784, ליוורנו, איטליה –  28ביולי 1885 , רמסגייט, קנט, אנגליה .

—הוא היה נדבן ושתדלן יהודי מאנגליה, שהקדיש את חייו לסיוע ליהודים בארצות שונות. ידוע גם בתואר "השר משה מונטיפיורי" – שר במשמעותו העברית המקורית, כתואר כבוד לאיש ציבור נכבד ורם מעלה, וכן כתרגום  לתואר האצולה שהוענק לו על ידי המלכה ויקטוריה בשנת 1846 . השר משה מונטיפיורי הגיע פעמים רבות   .לארץ הוא תרם לישוב הארץ ובעיקר הישוב בירושלים. לפני שהגיע לירושלים העיר סררה מחלות אנשים רבים חלו במחלות קטלניות שגרמו למיתה רבה בקרב הגרים בין החומות. האזרחים לא רצו לצאת מן החומות מכיוון שהרגישו שם בטוחים משודדים. השר משה מונטיפיורי בנה בתים מחוץ לחומות וביקש מהתושבים לגור שם ללא תשלום וללא מיסים.

בנוסף,הוא הקים את תחנת הקמח הראשונה בירושליים הקיימת עד היום.

תחנת הקמח הישנה - הובאתה לארץ על ידי מונטיפיורי

?מהי תרומתו של מונטיפיורי לארצנו

—באוקטובר   1827 נסע בפעם הראשונה לארץ ישראל, באונית מלחמה בריטית שהביאה אותו לאלכסנדריה. במצרים נמסר לו על מצב הביטחון בארץ, תקופה שבה היו מרידות נגד השלטון. בנוסף לכך הוא חלה וסבל משינויי האקלים. בכל זאת שמח "לצאת ממצרים" והגיע ליפו. בירושלים הוא מצא "50 משפחות ספרדים, 40 אשכנזים ו-200 אלמנות זקנות – בעוני ובחוסר כל". הוא ורעייתו הרימו תרומה לתושבי העיר ומוסדותיה. בדרך חזרה תקפו אוניות מלחמה עות'מאניות בטעות את ספינתו, והפסיקו את ההתקפה רק בהגיע האונייה לאלכסנדריה.

—במאי 1839הגיע לארץ כאשר היה לו מושג על מצבה. הפעם הקדיש את תשומת הלב לשיפור מצבם של היהודים. הוא שמע מהם כי "עבודת האדמה היא הפתרון היחידי למצבם". הוא הגיע לארץ דרך נמל ביירות עבר בצפת ובטבריה ונתן לכל אחד מהתושבים מענק כספי; ביקר בחברון; בירושלים נאלץ לחנות בהר הזיתים בשל המגפות שפרצו בעיר. הפעם החליט לקדם בנייה של מפעלי הרפואה , ולשם כך שלח רופא מגרמניה (ד"ר שמעון פרנקל) וארגן חלוקת תרופות בחינם. כן החל ליזום הקמת בתי מלאכה ומפעלי חקלאות. הוא החליט כי יבקש עזרה למפעלו מיהודי העולם , אך ללא הצלחה. במסע זה החלה אשתו לכתוב את יומן המסעות שלה. בנוסף הוסיף חלק למבנה של קבר רחל הקיים עד היום.

?—מדוע בחרנו בדמות הזו

—בחרנו בדמות מכיוון שהיינו בטיול בירושלים וביקרנו בטחנת הקמח , וראינו את מרכבתו המרהיבה,וחשבנו זוהי הייתה המרכבה שלו מעניין מה קרה בחייו.

שטר ישן של ארץ ישראל שעליו מוכתם פרצופו של מונטיפיורי ומאחוריו תחנת הקמח שהובאה על ידו לארץ