FYZIKA

Karolína Koričárová

  • Wilhelm Conrad Röntgen
  • byl německý fyzik
  • Narodil se 27. Března 1845 v Lennep
Was jeden z nejtalentovanějších experimentátorů 19.stol.
Svou První vědeckou praci, která o sobě týkala plynů, publikoval Röntgen v ROCE 1870Röntgen MIMO Jiné popsal JEV, kdy rotující dielektikum v elektrickém poli MA magnetické vlastnosti1901-obdržel Nobelovu cenu ZA fyziku ZA objev rentgenových paprsků

Lékařské využití rentgenového záření

  • Pote, co Röntgen objevil využití pro pozorování kostních Struktur, se rozvinulo jeho užívání v lékařském snímkování
  • Rentgenové záření muze byt využito pro zobrazení detailů kostí zubů (skiagrafie), popřípadě ZA pomoči vhodných technik i ke zkoumání měkké tkáně (denzitografie, subtrakční skiagrafie, tomografie).
  • Radiologie JE specializovaný Obor lékařství využívající rentgenového záření v diagnostice.

Rodina

  • Röntgen se oženil v roce 1872 s Annou Berthou Ludwig
  • v roce 1887 adoptovali Josephinu Berthu Ludwig

Citát

  • Já jsem nepřemýšlel, já jsem zkoumal

Comment Stream