Verpleegtechnisch handelen bij terminale zorgvragers.

gemaakt door iris en rina.

verpleegtechnische handelingen die ingezet kunnen worden wanneer iemand terminaal is.

Als zorgvragers terminaal zijn kun je aan veel verschillende verpleegtechnische handelingen denken zoals:

- Het delen van medicijnen.

- Sondevoeding toedienen via een neussonde. Dit kan zowel via een spuit als via een sonde pomp.

- Het behandelen van wonden.

- Het toedienen van zuurstof.

Het doel hiervan is zorgen voor een zo goed mogelijk leven zolang dit duurt.

Hieronder beschrijven wij  waarom je dit doet.

het delen van medicijnen.

het delen van medicijnen zijn in het geval van een terminale zorgvrager vaak pijn bestrijdende middelen.Welk soort medicijn dit is Hangt af van de mate van pijn hiervoor is een bepaalde pijncheck hieronder.

Sondevoeding via een neussonde.
toegediend via een pomp of met een spuit.

Als iemand geen eetlust heeft en niets meer helpt of heel weinig voeding en vocht binnen krijgt kun je er met de zorgvrager voor kiezen in overleg met een arts om sondevoeding toe te dienen via een neussonde hier kun je ook vocht mee toedienen. ( vaak wordt dit niet gedaan in verband met een niet levensverlengend beleid.

Het Behandelen van wonden.

Als zorgvragers bijvoorbeeld een decubituswond heeft door het vele liggen in bed. moet je deze behandelen

Dit bepaalt vaak een wondverpleegkundige die stelt een wondbehandelplan op zodat iedereen weet hoe ze de wonden gaan behandelen. Of in ieder geval zorgen dat het niet erger word. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn door Wissel ligging of door een anti decubitus kussen of andere aanpassingen dit  ligt er maar net aan hoe de wond is en wat er besloten wordt.

Het toedienen van zuurstof.

het toedienen van zuurstof kun je doen om de benauwdheid van een zorgvrager te verminderen zodat iemand gemakkelijker kan ademen. Dit word vaak in overleg met een arts gestart.

Comment Stream