Josif Vissarionovič Stalin

18.prosince 1878 - 5.března 1953

- V 16 letech tak na její přání Stalin vstoupil do pravoslavného semináře.

- Od přelomu let  1900/1901 byl hledán carcskou policií jako obzvláště nebezpečný zločinec. = tehdy už prosazoval „co možná nejkrvavější“ boj.

- Policejní hlášení z roku  1902 ho uvádějí jako vůdce batumské organizace radikálů.

- V dubnu 1902 byl zatčen a uvězněn, půldruhého roku poté byl odeslán na Sibiř.

- V roce 1906 byl zatčen a z vazby utekl.

- V roce 1905 se Stalin setkal na konferenci ve Finsku s Leninem.

- Okolo roku 1906 - 1907 se oženil s Jekatěrinou Svanidzeovou.

-  V roce 1908 bylzatčen podle oficiálního životopisu za ilegální politickou činnost.

- V roce 1912 Lenin svolal stranickou konferenci v Praze (ovšem pouze pro své příznivce), důsledkem bylo vytvořenío Ústředního výboru v kterém  byl Stalin členem.

- V roce 1921 byl Stalin znovuzvolen do politbyra a o rok později se stal generálním tajemníkem strany.

- V roce 1922 se střetl se samotným Leninem (rozbuškou se stala Stalinova idea přeměnit svazové republiky a autonomní oblastí)

- Jeho zdravotní stav se prudce zhoršoval a mrtvice spolu s progresivní paralýzou znemožnily bojovat.

- V roce 1932 zemřela za záhadných okolností Stalinova druhá manželka Naděžda Allilujevová.

- Stalin na přelomu dvacátých a třicátých let rozpoutal v zemi teror.

- Jeho aktuálním plánem bylo dokončení kolektiviaze vesnice.

- Vesnice nebyla jedinou obětí, dalším cílem byli všichni ideoví nepřátelé: věřící osoby a církevní hodnostáři, atd..

- V roce 1939 stál svět na prahu další velké války a Stalin se cítil být dost silný, aby začal prosazovat své zájmy v evropském prostoru.

- Krátce po ukončení zimní války SSSR násilím obsadil Pobaltí.

- Ještě za války, roku 1944 měl být na Stalina spáchán atentát.

-Již v říjnu 1945 během své první poválečné dovolené prodělal srdeční infarkt.

- Poslední léta diktatury J. V. Stalina vedla k opětovnému stupňování represí uvnitř SSSR.

- Roku 1952 byl odsouzen k trestu smrti a popraven.

Odkaz : https://cs.wikipedia.org/wiki/Stalin

Dokument : https://www.youtube.com/watch?v=6RwHLYVUZU0

Michaela Vaňková 9.B

Comment Stream