• Issac Newton mě zaujal ve fyzice a matematice především jeho třemi zákony fyziky :
  • 1. pohybový zákon – Zákon setrvačnosti
  • 2. pohybový zákon – Zákon síly
  • 3. pohybový zákon – Zákon akce a reakce

Comment Stream