látka a těleso

vysvětlivky o látce a tělesu

látka

z látky je vyrobeno těleso, látky jsou například: pevné, kapalné, plynné

vlastnosti látek pevných: mají stály tvar i objem a také mohou mít různé vlastnosti: křehké, tvrdé, pružné, tvárné

vlastnosti látek  kapalných: mají proměnný  tvar a stály objem

tvar zaujímají podle nádoby

vlastnosti : tvar, vodorovná hladina, tekuté a nestlačitelné

vlastnosti látek plynných: mají proměnný tvar i objem

jsou rozpínavé a stlačitelné

vlastnosti: stlačitelnost a tekutost

těleso

těleso je hmotný předmět, tělesa : pevná tělesa, kapalná tělesa a plynná tělesa

pevná tělesa: kniha

kapalná tělesa:sirup

plynná tělesa: kyslíková bomba

Comment Stream