Spôsobí globálne oteplovanie,že nebude možné žiť na Slovensku?

Vybrala som si túto tému, pretože zasahuje celý svet a všetci ľudia sa podieľajú na zhoršovaní životných podmienok, aj keď o tom niekedy nevedia. Určite ste o tomto už všetci oboznámení, no pokúsim sa priblížiť vám túto tému bližšie a vysvetliť, čo nás čaká za niekoľko rokov na Slovensku.

  • Klimatická zmena

Prvým znakom je otepľovanie, a to sa prejavilo nárastom priemernej ročnej teploty vzduchu za posledných 100 rokov o 1,1 °C. Sledovanie týchto zmien prebieha na Slovensku v observatóriu v Hurbanove a trvá od roku 1871. Od začiatku 90-tych rokov bolo zaznamenaných 12 najteplejších rokov, klesli zrážky v priemere o 5,6 % ( na severe bol tento pokles menej výrazný ako na juhu) , poklesla relatívna vlhkosť vzduchu a tiež klesla aj snehová pokrývka na celom našom území. Podľa štúdie o zmene klímy sa  oteplovanie na Slovensku môže prejaviť tak, že v roku 2075 vzrastie priemer teploty vzduchu o 2 až 4 stupne. Spôsobí to zmenu cyklu zrážok, ktoré pribudnú v zime a menej ich bude v lete. Určite to negatívne ovplyní rozlohu vodných plôch, poľnohospodárstvo, rybárstvo a tiež ľudský život.

                    Planéta Zem je v naších rukách a sami si s ňou hospodárime!!!

http://www.aktuality.sk/clanok/206641/znicili-sme-uz-polovicu-zeme/

  • Následky a poveternostné katastrofy

Od roku 1996 až 2004 je zaznamenaný rast povodní v rôznych častiach Slovenska. Najničivejšie povodne boli v roku 1999, kedy bolo zaplavených až 181 433 ha a škody boli veľmi rozsiahle. S globálnych otepľovaním do určitej miery súvisí aj víchrica z roku 2004, o ktorej ste určite všetci počuli. Padavý vietor sa prehnal Tatrami o veľkej rozlohe a spôsobil vylámanie a vyvrátenie lesných porastov (obrázky pod textom). Môžme predpokladať, že výskyt poveternostných javov  môže narastať a to bude mať ďalšie dopady na ľudstvo.

  • Znižovanie vodných zdrojov

Od roku 1980 majú naše dlhodobé prietoky riek klesajúcu tendenciu až na Dunaj. Vedci tvrdia, že v roku 2075 množstvo povrchovej vody poklesne o 9,42 miliárd m3, keď sa prietoky znížia o 25 %. Myslíte si, že nás prívalové dažde zachránia? Keď áno, tak sa mýlite, pretože pri prívalových dažďoch sú vodné toky len dočasné. Výrazné zníženie bude majmä počas jarných a letných mesiacov a to bude mať vplyv na rozmanitosť vodných ekosystémov. Klesnutím zásob podzemných zdrojov vody, znížením atmosferických zrážok, otepľovaním a používaním hnojív sa spôsobí veľké znečistenie vody.

  • Zmeny v našich lesoch

Podľa predpokladov v roku 2075 príde k posunu vegetačných pásiem do vyšších polôh (o 150 až 300m). V smrekových lesoch sa zvýši počet bukov, javorov a klesne počet smrekov. V oblasti zmiešaných lesov sa zhoršia podmenky pre buk, výrazne sa zvýši zastúpenie dubov , javorov a jaseňa. Lesy sa ničia vyrúbavaním a kácaním, no na Slovensku sa naopak za posledné roky zväčšila rozloha lesov.

Lesy sú naše bohatstvo. CHRÁŇME ICH!

  • Poľnohospodárska produkcia

Všetky znaky otepľovania, ktoré sme si doposiaľ spomenuli budú ktitickými následkami pre poľnohospodársvto. Našťastie máme na Slovenku i odolné pôdy, ktoré sú najúrodnejšie a najkvalitnejšie = černozeme, čiernice, hnedozeme. Dlhé obdobia sucha spôsobia zvýšený vplyv na riečne ekosystémy a na zásoby podzemných vôd. Zvyšovanie teploty vzduchu uľahčí šírenie patogénov rastlín a prezimovanie škodcov a to može spôsobiťže ľudia budú používať chemikálii- postrekov, aby si svoju úrodu uchránili.

Vedeli ste, že aj na Slovensku máme našu malú púšť? - Sandberg

Zhrnuli sme si všeobecné nebezpečenstvá globálneho otepľovania a teraz si v krátkosti zhrnieme následky na naše zdravie:

Úmria v dôsledku horúčav

Plusom otepľovania v zimných mesiacoch by bolo menej úmrtí starých ľudí , no v lete sú veľmi citliví na silné slnečné žiarenie a vysoké teploty. Predpokladá sa teda, že bude až   5- násobný nárast úmrtí.

Šírenie hmyzu

Teplé oblasti lákajú nebezpečný hmyz, ktorý prenáša choroby. Výborným príkladom sú komáre, ktoré šíria málariu. Vyskytovala sa len v exotických krajinách, no teraz už sa šíri aj do vzdialenejších oblastí. Týka sa to aj ďalšej infekcie- západonílska horúčka, ktorá sa objavila aj pri hraniciach Sloveska a je len otázkou času, kedy sa táto infekcia rozšíri aj k nám.

Silnejšie alergie

Spôsobuje to skorší príchod jari, znečistené ovzdušie a nezdravý životný štýl.

Obličkové kamene

Ľudia v dôsledku horúceho počasia bývajú dehydratovaní a to prsipieva k tvorbe obličkových kameňov. V roku 2050 sa predpokladá zvýšenie chorých o 1-2 milióny.

Nedostatok alkoholu

Na výrobu piva je dôležitý jačmeň, ktorému nepraje suchšie podnebie, preto sa bude nahrádzať odolnejšími druhmi jačmeňa a to môže spôsobiť inú chuť piva. Tiež budú problémy s vínom, ktoré v roku 2050 nebude možné pestovať na niektorých miestach planéty.

Dúfam, že ste si z tohto článku niečo zobrali k srdcu a budete jedni z tých, čo sa snažia chrániť prírodu a vaše zdravie!

zdroje:

http://www.shmu.sk/sk/?page=1379

http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000649/1362870/Globalne-oteplovanie-s-nami-zamava--Pripravte-sa-na-najhorsie

autor: Alica Ondrášová, III.A

Comment Stream