En Pep de sa Rota Rotja

Arxiu

Aquest espai està destinat a n'es meus records, en forma d'objectes , fotografies i paperassos que d'una forma o altra doni constancia de ses meva trajectòria vital i des fets que l'han anat puntuant.

Amb maneres de trempera matinera o d'espadaçat de qualsevol capa de lluentor mental i per això poder descobrir es vertader individu darrera d'aquella agudeça tan visible i tant ensucrada a n'es mateix temps.

Vertaderament era un pardalango de primeríssima categoria i per això mateix se mereixia es premi a n'es més capdefavot de tota s'agrupació que aquella mateixa nit se va reunir per discutir ses resolucions referents a n'es prebes vermells primerencs.

Comment Stream