Cài window 7 cho Lenovo S400

Lenovo ideapad S400 sử dụng công nghệ UEFI nên sử dụng chương trình Rufus tạo boot cho usb hỗ trợ công nghệ UEFI.

  • Mở file iso sau đó > Start.
  • Chờ chương trình chạy xong là có thể dùng để cài đặt window 7 cho các máy tính có khả năng boot từ usb.

Comment Stream