Částice - shrnutí

Milí přátelé, teď bych vám chtěla shrnout co jsme se v posledních hodinách fyziky učili o částicích:

1. částice se pohybují Brownovým pohybem nebo difúzí

2. přitažlivé síly mezi částicemi nám mohou pomáhat, třeba když se chceme na voňet, psát na tabuli, atd., ale také nám mohou škodit, třeba když si umažeme ruce, nebo např. kalhoty

3. molekuly - 2 nebo více částic

Něco málo o atomech:

1. atomy - mají jádro a obal, v obalu se nacházejí elektrony, a v jádře jsou protony a neutrony.

2. protony mají kladný náboj, neutrony ho mají záporný

😉

Comment Stream