Qulan

Bild på Qulans lekplats och fotbollsplan.

Qulan på Tegs centrala skola byggdes färdigt 2006. Den totala kostnaden för att bygga qulan blev 2 miljoner kronor. Dem byggde Qulan för att de ville att eleverna och ungdomarna skulle bli mer intresserad av sport . Under 2005 genomfördes förstudien av elevinflytande och elevers behov i planeringen av Qulan. Näridrott i skolmiljö kartlade dessutom elevernas aktivitetsmönster samt attityder till idrottande och fysisk aktivitet före Qulans tillkomst. Qulan har en grusplan och en lekplats, basket plan, fotbolls plan och en land hockeyplan. I lekplatsen finns det en stor gunga som det ryms flera i och en klätterställning, brevid gungan så finns det bänkar och bord så man kan sitta och fika tex, en soppkorg finns också där. Bakom lekplatsen är det en liten kulle. Landhockey planen har en sarg och två mål, fotbolls planen har också en sarg och fyra små mål och två stora mål inom fotbollsplanen finns det också två basketkorgar. Basketplanen har inga linjer och ingen sarg, det är bara två baskettkorgar. Grusplanen är ut slätad av kommunen så man kan tillexempel spela brännboll, fotboll, baseball, och på vintern isar kommunen planen så man kan åka skridskor. Man åker dessutom skridskor på idrotten eleverna har på vintern. På idrotten kan eleverna spela baseball och brännboll på grusplanen. Qulan används även utan för skolan tillexempel på kvällar när det är barn som spelar fotboll och landhockey. Fottbollsplanen har fyra små mål, dem målen är för innebandy, och det finns två större mål som det spela fotboll på. Land hockeyplanen har nät över målen, det är där så att ingen ska bli träffad som är utanför planen när man skjuter över målet. Det finns också ett nät över ett av målen på fotbolls planen det är så att bollarna inte ska fara ut på vägen om man råkar skjuta över. Hockeyplanen och fotbollsplanen är belysta. Man kan bara tända lampan på kvällen, för att man ska spara ström. Lampan stänger av sig själv efter en viss tid, för att spara ström.

Länk till skolans hemsida: http://www.skola.umea.se/tegscentralskola.4.13c1b6...

Comment Stream