כסוף מקור הודי

מקורו של כסוף המקור ההודי הוא בדרום אפריקה והוא פלש ב1980 לארץ

Comment Stream