Present continuous

Present continuous (“aan het … zijn”)

Gebruik van de present continuous

Je gebruikt de present continuous om:

 • 1. 1.aan te geven dat iets nu aan de gang is. Er zijn een aantal woorden die dat aangeven zoals: now, at the moment, listen...., enz.
 • 2. 2.aan te geven dat je iets van plan bent. Meestal staat er bij wanneer je dat in de toekomst van plan bent.
 • 3. 3.aan te geven dat iets je irriteert. Meestal staat er always in de zin om het extra duidelijk te maken dat iets je irriteert.

Vorm van de present continuous in bevestigende zinnen

I - am - werkwoord + ing

you/we/they - are - werkwoord + ing

he/she/it - is - werkwoord + ing

Voorbeelden van vorm en gebruik van de present continuous in bevestigende zinnen.

 • 1. Listen. Sarah is playing the guitar. (nu)
 • 2. I am watching a film tonight. (plan)
 • 3. They are always picking on me. (irritatie)

Vul in de volgende oefening de bevestigende vorm van de present continuous in.

 • 1. Alexander ____________________ a film. (to watch)
 • 2. We ____________________ a computer game. (to play)
 • 3. The dog ____________________ at the cat. (to bark)
 • 4. Peter ____________________ his rabbits. (to feed)
 • 5. Philipp and Johnny ____________________ a song. (to sing)
 • 6. Mary ____________________ her hair. (to wash)
 • 7. I ____________________ to Doris. (to talk)
 • 8. Peggy ____________________ a picture. (to draw)
 • 9. Henry and his sister ____________________ their mother. (to help)
 • 10. You ____________________ the poem by heart. (to learn)