Obitelj

Obitelj dijelimo na užu i širu.

Užoj obitelji pripadaju djeca i roditelji.

Širu obitelj čine roditelji, djeca, baka i djed.

Svi se u obitelji trebaju poštivati i voljeti.

PONOVIMO

TKO ČINI UŽU OBITELJ?

TKO ČINI ŠIRU OBITELJ?

KAKO SE PONAŠAMO U OBITELJI?

Comment Stream