PAYLAŞIM HALKALARI

OKUMA KÜLTÜRÜ PROJESİ
Hazırlayan: Nalan COŞKUN

PROJENİN AMACI:

& Öğrencilere okuma alışkanlığı ve zevki kazandırma; bu zevki arkadaşları ve ailesiyle paylaşmasını sağlama.

& Okumanın, öğrencilerin farklı alanlardaki becerilerinin geliştirilmesine katkı sunmasını sağlama.