נחום גוטמן - רימונים בצפת

אני ממש אהבתי את התמונה הזאת של נחום גוטמן. אני אוהב את הדרך ששהוא מצייר את הבתים ואת העץ רימון בחזית. אני חושב שהוא רוצה לעמת את העץ בחזית של התמונה והמדבר ברקע. בעצים יש הסמל של חיים ובמדבר יש כלום. אני גם חושב שהוא צייר את העץ רימון מול הבתים להגיד שיש דמיון בין הפרי והבית. בצד החיצוני יש משהו חזק שמגן על החיים בצד הפנימי. בגלל זה, חשבתי שזה הייתה תמונה ממש מעניין.

Comment Stream