Masaccio

Tommaso di Giovanni di Simone Guidi

- 1401-1428

- italský malíř

- zakladatel renesančního malířství

- mnoho fresek v kostelech apd.

- 1408 - stěhování do Frorencie -> seznámil se se sochařem Donatellem a architektem Filippem Bruneleschim

- 1424-1425 - s malířem Masolinem da Panicale pracuje ma výzdobě kaple Brancacciů

- Svatá trojice

- první zachovalé dílo: Triptych San Giovenale

- Sv. Anna Samotřetí (na dřevě)

- Zvěstování Panně Marii

- Vyhnání z ráje