Kodutütred on Kaitseliidu juurde kuuluv tüdrukutest koosnev noorteorganisatsioon, mille liikmed on 8-18 aastased. Kodutütardel on kuus põhilist tegevusvaldkonda – loodus, käitumine ning loovus, turvalisus, matkatarkused-skaudioskused ning teadmised Eesti ajaloost ja kodutütarde organisatsioonist. Oskuste ja teadmiste järgi jagunevad kodutütred kuude järku, millest madalaim on VI ja kõrgeim I järk.

Kodutütarde tegevus jaguneb rühmasiseseks, ringkondlikuks ja vabariiklikuks. Tartus ja Tartu maakonnas tegutseb hetkel 14 rühma, neis on 300 tublit kodutütart. Tüdrukutega tegelevad igapäevaselt täiskasvanud vabatahtlikud, nende rühmajuhid. Kodutütarde tegevus on väga mitmekesine ning silmaringi avardav, lisaks sellele leitakse sõpru kogu eluks. Tegevus toimub nii rühmatundide ehk koondustena, samuti erinevate väljasõitude, õppekäikude, matkade ja laagritena. Kõigi tegevuste organiseerimisel toetatakse noorte endi initsiatiivi.

Comment Stream